2019-01-18     Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     * Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy *

„Od bierności do aktywności” - Organizacja czasu wolnego dla seniorów.


W ramach Programu, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego pt. „Wykreowanie atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów z obszaru LGD „Korona Sądecka”.

W związku  z  zadaniem pn. „Od bierności do aktywności”- Organizacja czasu wolnego dla seniorów, realizowanego przez TMK w Kamionce Wielkiej, którego celem jest zagospodarowane czasu wolnego seniorów z obszaru LGD Korona Sądecka, wzmocnienie aktywności i zaangażowanie ich w aktywne życie społeczne oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania o charakterze rekreacyjnym, krajoznawczo-edukacyjnym
i kulturalnym z elementami edukacji proekologicznej.
 

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie.

Aktualne informacje na STRONIE PROJEKTU.

Zgłoszenia przyjmujemy:

  • osobiście w budynku biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00,
  • telefonicznie pod numerem 18 445 66 32
  • e-mailowo pod adresem gbpkamionkaw@poczta.onet.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z projektu może skorzystać 50 mieszkańców gminy Kamionka Wielka.

Zapraszamy!

Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej

 

      

Autor: Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska